Acremat

Acremat, een Franse dochteronderneming van de Square Group en zusteronderneming van het Belgische bedrijf Aclagro, is vooral gespecialiseerd in de behandeling en recyclage van (niet-) verontreinigd materiaal dat afkomstig is van werven.


Samen met een multidisciplinair team en dankzij de ervaring van Aclagro kan Acremat zich op de volgende activiteiten richten:

 • bodem- en grondwatersanering,
 • grondwerken,
 • grondreiniging,
 • afbraakwerken en asbestverwijdering,
 • recyclage van materiaal afkomstig van afbraak- en ontmantelingswerken.

Acremat begeleidt u bij het beheer van uw vervuilde gronden van uw werf tot aan onze valorisatieketens in België (Aclagro – Wondelgem) of via partners in Nederland, alsook bij de opruiming in Frankrijk.

Acremat staat, als u dat wenst, ook in voor de logistiek en het grensoverschrijdende beheer van gronden (Europees reglement van 14/06/2006).

Acremat kan eveneens, met de steun van de andere dochterondernemingen van de Square Group, opdrachtgever van dienst zijn voor:

 • wegen- en spoorweginfrastructuurwerken en collectorwerken,
 • recyclageprojecten van braakliggende industrieterreinen (brownfield).

Om naar klanten toe bereikbaarder te zijn, beschikt Acremat binnenkort over een transit- en recyclagecentrum in Rijsel, waar verontreinigd en niet-verontreinigd materiaal (grond, beton, puin en slib) terechtkomt van werven uit Rijsel en de rand van de stad.

Deze opdrachtgevers en bedrijven hebben reeds een beroep gedaan op Square Group voor verschillende projecten in Frankrijk:

 • Antéa – ZI des Francs – Tourcoing (59)
 • SEM Plaine Commune Développement - ICF – St Denis (93)
 • Antéa – Site Grant Thornton – St Omer (62)
 • Stad Rijsel – Fives Cail Babcock – Rijsel (59)
 • Coteg – St Ouen (93)


Contact

Acremat SARL
130 Boulevard de la Liberté
59000 LILLE – France

Andy MERCIER – Research & Cost Engineer
andy.mercier@acremat.fr


Ontdek onze vacatures